Tips om saker

OYVNON er eit politisk uavhengig nettmagasin som publiserer nyhende frå Indre Sogn med innslag av aktualitetsstoff. Redaktør er Øyvind Nondal. Han er utdanna økonom og bur i Sogndal. Nondal har skreve for mellom anna Porten og Resett, og har levert foto til m.a. Bergens Tidende og Nrk Dagsrevyen.

OYVNON følgjer Redaktørplakaten og arbeidar etter Ver Varsam-plakaten sine reglar for god presseskikk.

Denne nettstaden bruker ikkje informasjonskapslar.

Send tips i skjemaet nedanfor. Alle tips vert handsama anonymt og konfidensielt.

Namn

E-postadresse

Emne [må fyllast ut]

Beskjed [må fyllast ut]

Eventuelt vedlegg
Word, Excel, PDF eller ZIP-fil