Regionale utviklingsmidlar

Fylkeskommunane får årleg tilskot over statsbudsjettet kap. 551, post 60 og 61. Midlane skal nyttast til tiltak der det er hensiktsmessig og kostnadseffektivt med nasjonale midlar for å stimulere til god regional utvikling.

Her får du sjå korleis midlane er nytta i Sogn og Fjordane samanlikna med grannefylker.

Sjå perioden 2013-2015