Nyhende

Saka om fylkestannlegen

Det er den tidlegare fylkestannlegen Eilev Bent Rønnekleiv frå Florø som er tiltalt for grov økonomisk utruskap av 3,7 millionar kroner. Fylkestannlegen har i følgje dokument vedgått straffeskuld i saka. (Foto: beeboys/Fotolia)

LEIKANGER: Rønnekleiv skal ha nytta offentlege midlar til mellom anna innkjøp av gåver til eigen familie.

Ved sidan av gåver er det ei lang liste med elektronisk utstyr til lyd og bilete. I dette inngår eit objektiv til Canon-kamera til over hundre tusen kroner. Alt betalt med offentlege midlar.

Fekk avskjed

Rønnekleiv vart i januar 2015 suspendert frå stillinga si i fylkeskommunen då politiet i Sogn og Fjordane sikta han for grov økonomisk utruskap. Seinare fekk han avskjed frå stillinga som fylkestannlege.

Vedtak om suspensjon


Last ned dokument

Svar på vedtak om suspensjon


Last ned dokument

Førehandsvarsel om forlenga suspensjon


Last ned dokument

Svar på førehandsvarsel om forlenga suspensjon


Last ned dokument

Vedtak om forlenga suspensjon


Last ned dokument

Førehandsvarsel om innkalling til drøftingsmøte


Last ned dokument

Protokoll frå drøftingsmøte


Last ned dokument

Vedtak om avskjed


Last ned dokument

Saka er oppdatert