Nyhende

Excel-saka sendt Sivilombodsmannen

Denne gangen skal eg prøve mate det inn med teskei. Saka dreier seg om at Lærdal kommune nektar gje innsyn i Excel-format. Saka havna hjå Ombodsmannen fordi Fylkesmannen har misforstått innsynskravet.

Ein ting er at kommunen trenerer innsynskravet ihjel. Utfallet vert ikkje betre når Fylkesmannen misforstår innsynskravet, og gjev avslag på noko så utsøkt som innsyn i «særskilt format».

Klage til Ombodsmannen

 

Tilleggsnotat

I tillegg sendte eg over ein grafisk illustrasjon som syner forskjellane mellom «særskilt format» og «ikkje-særskilt format». Føremålet er å (forsøkje) synleggjere at det ikkje er filtypen, men innhaldet som er forskjellig. Uttak av PDF-dokument syner andre opplysningar enn Excel-dokument.

Lærdal kommune har eller ikkje svart på innsynskravet, då kommunen sitt PDF-dokument syner repetisjonar av ansvar og art; gruppert etter ansvar. Innsynskravet gjeld uttak på artsnivå.

 

Avslagsbrev frå Fylkeskommunen