Nyhende

Fylkeskommunen si nye heimeside

Fylkeskommunen kjøpte i 2014 ny publiseringsløysing til heimesida si. Det er moro å sjå kor mykje pengar som går med til slike tiltak.

Det var ikkje prisen på publiseringsløysinga til Custom Publish som overraska mest. Innbyggjarane har betalt 198 000 kr for ny heimeside til fylkeskommunen. I tillegg kjem årleg vedlikehaldskostnad på 38 400 kr.

Det overraskande er at alle dokumenta er sensurert. I Custom Publish sitt svar på kravspesifikasjon er det dømevis sensurert om løysinga stør standarder som RSS i punkt 1.1.9, og om løysinga stør universell utforming i punkt 1.1.10.

Den overdrivne sensuren har ass. fylkesrådmann Paal Fosdal stått for.

Tilbod frå Custom Publish


 

Vedlegg til kravspesfikasjon


 

Svar fra CustomPublish på Kravspesifikasjon


 

Dokumentliste